İshak Paşa Rezidans

İshak Paşa Rezidans

İshak Paşa Rezidans

İshak Paşa Rezidans anlayış olarak doğa dostu ve gelecek nesilleri önemseyen bir yaşam biçimini benimsemiştir.

İshak Paşa Rezidans anlayış olarak doğa dostu ve gelecek nesilleri önemseyen bir yaşam biçimini benimsemiştir. Buna bağlı olarak günümüz gençlerinin çevreye daha duyarlı olmaları bizim için de birincil önceliktir. Bu kapsamda evlerimizde su tüketimini belirli bir seviyede tutmak adına ciddi bir çaba gösterilmektedir. Güneş enerjisini kullanarak ısınma ve su ısıtmak için gerekli sistemler mevsimlerin el verdiği şartlarda maksimum olarak kullanılmak üzere tercih edilmiştir. Ayrıca atıklar için de bir düzenleme yapılmış ve geri dönüşüm için ayrı ayrı çöp kutuları İshak Paşa Rezidans'da her alanında kullanılmaktadır. Yine geri dönüşümlü malzeme kullanma oranları da birçok kurum ve kuruluşa göre  İshak Paşa Rezidans'da öne çıkmaktadır.