İK Politikamız

İshak Paşa Rezidans

İK Politikamız

• Katılıma değer veren ve dinlemeye açık bir yönetim anlayışı;

• Merkezi yönetim anlayışından uzak, esnek ve fikir özgürlüğünü teşvik eden bir yapı;

• Herkesin kendini değerli hissettiği bir ortam;

• Aile ortamına ve aile sıcaklığına teşvik edildiği bir çalışma sistemi;